Kalkulators, kas var palīdzēt aprēķināt hermētiķa patēriņu atkarībā no šuves platuma, dziļuma, garuma.

Šuves forma

Cik metrus var izšuvot no viena iepakojuma?

Iepakojuma tilpums

ml

Šuves platums

mm

Šuves dziļums

mm

Šuves garums

0  metri

Cik daudz hermētiķa man vajag darba veikšanai?

Šuves platums

mm

Šuves dziļums

mm

Šuves garums

m

Zudumu daudzums

%

starp 0 - 15%

Vajadzīgais daudzums

0  ml

Iepakojumu daudzums

Kartridžs 310ml

0

Folijas iepakojums 400ml

0

Folijas iepakojums 600ml

0

+371 26135595

Ugunsaizsardzība

 

Pasīvā ugunsaizsardzība ir ēku ugunsaizsardzības un ugunsdrošības iekšējs struktūras elements. Tā meklē veidus, kā ierobežot uguni un palēnināt tās izplatīšanos ar ugunsnoturīgu sienu, grīdu un durvju palīdzību, kā arī pasargāt svarīgākās konstrukcijas, piemēram, nesošās kolonnas un sijas no priekšlaicīgas sabrukšanas ugunsgrēka laikā. Jo mazāki ir uguns nodalījumi, kas var saturēt vienu vai vairākas telpas vai stāvus, jo lēnāk uguns izplatīsies no aizdegšanās telpas uz citām ēkas vietām. Šādi tiks samazināti ēkas bojājumi, un tās iemītniekiem būs vairāk laika, lai evakuētos vai pārvietotos uz drošu vietu. 

Pasīvās ugunsaizsardzības mērķis ir nodrošināt, ka uguns tiks noturēta vienā nodalījumā un ugunij pakļautās konstrukcijas slodzes nestspēja nesasniegs kritisku līmeni. Lai to panāktu, sistēmu projektēšanā un būvniecībā izmanto plašu materiālu klāstu. Pasīvās ugunsaizsardzības produktu, kas tiek lietoti ēkas konstrukcijā, primārā funkcija ir samazināt liesmu, karstuma un dūmu izplatīšanos un šādā veidā nodrošināt ugunsdrošību.

Kompānija Den Braven ar reģistrēta zīmola nosaukumu Zwaluw FireProtect® ir izstrādājusi pilnu pasīvās ugunsaizsardzības produktu klāstu. Visi produkti un to pielietojums ir pilnībā testēts un sertificēts saskaņā jaunākajiem Eiropas standartiem NEN EN 1366-3 (virsmu šķērsošana) un NEN 1366-4 (lineārās šuves).

 

Uzklikšķiniet un atvērsies informatīvais materiāls:

 

 

 

 

 

 


Saderība ar krāsām