Kalkulators, kas var palīdzēt aprēķināt hermētiķa patēriņu atkarībā no šuves platuma, dziļuma, garuma.

Šuves forma

Cik metrus var izšuvot no viena iepakojuma?

Iepakojuma tilpums

ml

Šuves platums

mm

Šuves dziļums

mm

Šuves garums

0  metri

Cik daudz hermētiķa man vajag darba veikšanai?

Šuves platums

mm

Šuves dziļums

mm

Šuves garums

m

Zudumu daudzums

%

starp 0 - 15%

Vajadzīgais daudzums

0  ml

Iepakojumu daudzums

Kartridžs 310ml

0

Folijas iepakojums 400ml

0

Folijas iepakojums 600ml

0

+371 26135595

Izcilības centrs

 

Den Braven uzkrājis lielu pieredzi un izsmeļošas zināšanas līmju, blīvmateriālu un PU montāžas putu nozarē - tiklab attiecībā uz amatniekiem, kā uz ražošanu un DIY jomu. Izcilības centrs ir forums, kurā Den Braven dalās zināšanās un pieredzē ar saviem lielākajiem klientiem vai citām interesentu grupām, kā piemēram, arhitektiem, būvuzņēmējiem vai lietotājiem. 

 

Izcilības centra ēka

Šo ultramoderno ēku Den Braven atklāja 2014. gada 1. novembrī, un tā ir viena no dinamiskākajām institūcijām uzņēmuma ietvaros. Den Braven izlēma ēku celt pēc ilgtspējīgas būvniecības principiem un izmantoja Den Braven produktus gaisa necaurlaidīgām celtniecības konstrukcijām. Ēka ir sertificēta atbilstoši visaugstākajai gaisa necaurlaidības klasei.

Izcilības centra ēku darbina atjaunojamo enerģiju avoti. Ģeotermiskais siltumsūknis apvienojumā ar saules baterijām piegādā pietiekami daudz enerģijas, lai ēkā būtu iespējams radīt ideālus darba apstākļus. Iekštelpas ir ļoti modernas, ir izveidota zona, kur Izcilības centra apmeklētāji var veikt praktiskus izmēģinājumus ar Den Braven produktiem. Auditorijā, kur prezentācijas demonstrē ar vismodernāko digitālo tehnoloģiju palīdzību, ir vieta 50 personām.

 

Izcilības centra darbinieki

Izcilības centra komandu veido speciālisti no tehnisko pielietojumtehnoloģiju nozares. Ēkā ir izvietota arī Den Braven mārketinga nodaļa. Tas ļauj uzņēmumam sagatavot internacionālas kampaņas jaunu produktu ieviešanai tirgū, kurās tehniķu komanda strādā roku rokā ar mārketinga speciālistiem. 

 

Izcilības centra aktivitātes

Den Braven ielūdz svarīgākos klientus no  visas pasaules uz Izcilības centru, lai dotu tiem iespēju piedalīties teorētiskās un praktiskās apmācībās par produktiem. Uzņēmums ir izstrādājis bāzes apmācību koncepciju, kas sniedz informāciju par visiem tā ražotajiem produktiem. Katram no mūsu pārdošanas komandas darbiniekiem neatkarīgi no tā, vai viņš strādā ar iekšzemes vai ārzemju klientiem, jāapgūst visi koncepcijas moduļi un jāsaņem atbilstošie sertifikāti. 

Den Braven piedāvā arī vebinārus (seminārus internetā), tādējādi dodot iespēju klientiem un līdzstrādniekiem visā pasaulē piedalīties kādā no tehniskās apmācības posmiem. 

Kopā ar Den Braven klientiem, partneriem un gala patērētājiem Izcilības centra komanda pēta uzņēmuma produktu sortimentu, lai to aizvien vairāk optimizētu. Izcilības centra darbinieki ir atbildīgi par uzņēmuma tehnisko dokumentāciju, kā piemēram, tehnisko datu lapām, drošības datu lapām un tehniskās informācijas lapām. Tehniskās informācijas lapas atrodamas Den Braven mājaslapā, katrā no tām ir detalizēta informācija par produktu pielietojumu. Izcilības centra komanda veido arī DVD diskus ar rekomendācijām, kā pareizi pielietot Den Braven produktus, un mārketinga materiālus. DVD diskos ietvertie video klipi atrodami Den Braven Youtube kanālā, kā arī mājaslapā. 

Bez tam Izcilības centra darbinieki tehniskā ziņā atbalsta uzņēmuma realizācijas nodaļu un iesaistās visa veida problēmu risināšanā, kā arī reklamāciju apstrādē.